Dopóki nieświadomego nie uczynisz świadomym, rządzi ono Twoim życiem, a Ty nazywasz to losem

C.G. Jung

Ciało fizyczne człowieka zdominowane jest głównie przez procesy chemiczne. Człowiek jednak nie składa się jedynie z ciała fizycznego. Myśli i uczucia, ich wibracje i częstotliwości wywodzą się z procesów energetycznych i znajdują się poza ciałem fizycznym.

I tu warto zastanowić się czym są czakry.

Czakra (sanskr. „koło”, „okrąg”) to swego rodzaju ośrodek koordynujący pracę energii życiowej. Każda czakra ma swoją indywidualną częstotliwość odpowiadającą innym emocjom, uczuciom a także organom ciała.

„Czakra to komnata w świątyni ciała, która przyjmuje, przetwarza i transferuje energię życiową” dr Anodea Judith

Wszystkie procesy życiowe, praca układów, narządów, myśli i emocji uwarunkowana jest prawidłową pracą czakr.

Wyróżnić można cały ich system: czakry główne, mniejsze i miniczakry. Przenikają one ciało fizyczne człowieka wychodząc poza jego granice.

Skupmy się jednak na 7 podstawowych. I tu wyróżnić można:

 1. Czakrę podstawy – Muladhara
 2. Czakrę sakralną – Swadishthana
 3. Czakrę splotu słonecznego – Manipura
 4. Czakrę serca – Anahata
 5. Czakrę gardła – Vishuddha
 6. Trzecie oko – Ajna
 7. Czakra korony – Sahasrara

NADWYŻKI I NIEDOBORY

Aby w organizmie była równowaga, wszystkie czakry powinny ze sobą współpracować, a każda z osobna spełniać swoje podstawowe funkcje, do których należy: przyjmowanie, przetwarzanie i przekazywanie energii życiowej.

ZASTOJE

Zdarzyć się jednak może, że określona czakra otrzymuje więcej energii niż jest w stanie przyjąć, przetworzyć i przekazać. Taka sytuacja powoduje zastoje w pracy czakry.

Nadwyżki te są często rezultatem niekorzystnych wzorców, które polegają na rekompensowaniu sobie doświadczonych braków (np. poczucia bezpieczeństwa, miłości, czyjejś uwagi, władzy itp.)

Zastój skutkuje zbyt mocnym przywiązaniem i skupieniem na danej rzeczy

NIEDOBORY

Odwrotną sytuacją jest niedobór, będący rezultatem unikania, poświęcania zbyt dużej energii lub braku zdolności przyjmowania

Jak w każdej sferze tak i tutaj system dąży do równowagi. Zatem jeśli jedna z czakr nie funkcjonuje prawidłowo, inne próbują to wyrównać (np. osoba niestabilna emocjonalnie, niepewna siebie może ten zastój zrekompensować nadwyżką w czakrze gardła – gadulstwo).

„CO W ŚRODKU, TO NA ZEWNĄTRZ”

Czakry są łącznikiem lub swego rodzaju bramą między wnętrzem a światem zewnętrznym. Pracując nad ich równowagą wprowadzamy balans do własnego organizmu, a także świata emocji, sprzyjając rozwojowi ciała i ducha.

Istnieje wiele sposobów i narzędzi, aby pracować, oczyszczać, rozwijać lub harmonizować pracę poszczególnych czakr.

Należą do nich m.in.:

 • medytacja,
 • ćwiczenia oddechowe, oddychanie mentalne,
 • joga,
 • mantry,
 • afirmacje,
 • praca z kolorami, dźwiękiem, kamieniami szlachetnymi i wiele innych

Gdy wszystkie czakry są rozwinięte i zharmonizowane człowiek cieszy się zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Każda dziedzina życia przynosi mu radość i zadowolenie.

Nie trzeba wierzyć w istnienie czakr i nikogo do tego nie zamierzam przekonywać. Faktem jest jednak związek emocji na ciało oraz ich (emocji) wpływ na zdrowie. Aby zapewnić sobie dobre samopoczucie warto czasem spojrzeć na siebie, swój organizm i otoczenie nieco z innej strony, bo może gdzieś tam jest coś co jest przez nas wyczuwalne, ale niekoniecznie widoczne w dla naszych oczu.

Czucie i wiara silniej mówi do mnie, niż mędrca szkiełko i oko

Adam Mickiewicz